Best Joomla Templates by User Reviews BlueHost

Niemand verdient het om vergeten te worden

In 2019 en 2020 stond de wereld stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat is inmiddels alweer 75 jaar geleden. De bevrijding van Nederland begon op 12 september 1944, wanneer de eerste Amerikaanse troepen de grens overstaken bij het Limburgse dorp Mesch. De oorlog zou echter nog tot 5 mei 1945 duren in ons land, velen kwamen in die laatste maanden nog om. De vrijheid kwam tegen een hoge prijs. Daarom brengen we een groots eerbetoon aan de Amerikaanse bevrijders die in Margraten hun laatste rustplaats vonden. We plaatsen wanneer dat weer kan hun foto's bij de graven, zodat ze een gezicht krijgen. Zoek mee naar hun foto's en geef onze bevrijders daarmee een gezicht!

Gedicht Michelle Bracker - "Het Mens achter de Klank"

Tijdens de opening lazen Michelle Bracke en Frans Budé ieder een gedicht voor dat geschreven werd bij gelegenheid van de presentatie van De Gezichten van Margraten. De compositie The Road – waar de gedichten onderdeel van uitmaakten – werd in opdracht van Stichting In situ geschreven door Nicoline Soeter. Solisten waren Rianne Wilbers (sopraan) en Jean-Pierre van Hees (doedelzak).

het mens achter de klank

niet de dood maar een nobel verhaal lispelt hier grote namen
uit kloppende kelen klinkt samen één kreet om hen die gedanst
hebben op leed, stemmen gebroken en adem gestokt

in wezen te donker voor de binnenkant van de oogleden
woelt in ons het beeld: engelen met wapens van hun aureool ontdaan
omdat ze licht schenen op wat doodzweeg, leven om leven gaven

een vuist balt zich en ontspant, uit het toenmaals snijdt even
het mes van teloorgang, daarna is zoals het moet zijn: fikse windstilte

let wel, geen graf speelt hier voor thuis
geen vouw trekt zich nog recht maar wat overleeft zijn de
blijvende echo's die tot ver buiten de grenzen om vrijheid galmen
en geen muur of mens die hen terugkaatst
langs zuiver witte kruizen ruist met kaarsrechte rug hun
overwinningslied, opdat hun trots bewaakt zal

hoor hoe een naam meer is dan een klank, het zijn letters van een
onbevlekt bestaan, geluid dat - voor wie het horen wil - een
pril panorama ontplooit waarin wij vrijelijk kunnen aarden

laten we deze namen dan een gezicht geven om concreet te maken
wie we danken, een stel ogen om in te geloven –
laten we de massa even onthechten en het mens achter de klank
vandaan tillen, elk met een uniek gelaat, een eigen verhaal
waarvan het einde een taal wilt die het aardse transcendeert

want hoe anders valt te herdenken waar het dun verstand niet bij kan

Michelle Bracke

Doneren

Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit eerbetoon voor onze bevrijders? Help ons om zoveel mogelijk soldaten een gezicht te geven. Voor 10 euro geeft u een soldaat al een gezicht! U kunt direct 10 euro doneren via onderstaande knop. Voor een ander bedrag of meer informatie over doneren klikt u hier. Dank voor uw steun!

margraten15